Start
O nas

Image

 

Spółka Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych została powołana w lipcu 2004 roku i zarejestrowana pod numerem KRS:0000214871 - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7343057173. Siedziba spółki mieści się w Nowym Sączu (woj. małopolskie) ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz.

 

 

 
Przedmiotem działalności Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o. o. jest:

 

 • Projektowanie i realizacja przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych
 • Doradztwo w zakresie tworzenia projektów pretendujących o wsparcie ze środków wspólnotowych m. in. dla: jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych
 • Monitoring, ewaluacja i raportowanie przedsięwzięć realizowanych ze środków pomocowych
 • Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych w następujących dziedzinach specjalizacji:
Innowacje i nowe technologie
Wprowadzanie przez przedsiębiorców produktów na nowe rynki zagraniczne
Tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw
Łączenie się przedsiębiorstw
Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej i JST
 • Konsultacje, jak również przygotowywanie całościowych opracowań i dokumentów strategicznych dla potrzeb samorządów, firm komercyjnych i innych organizacji w zakresie planowania strategicznego
 • Popularyzowanie nowoczesnych systemów zarządzania w administracji publicznej, małej i średniej przedsiębiorczości
 • Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości powstania nowych miejsc pracy
 • Badania rynku i opinii publicznej
 • Projektowanie przedsięwzięć związanych z ekologiąCentrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. skupia grupę ekspertów posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie m.in. w zakresie: zarządzania, marketingu, handlu zagranicznego, innowacji i nowych technologii, planowania rozwoju lokalnego, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym zwłaszcza z funduszy pomocowych.

Przy realizacji zadań współpracujemy m.in. z:
 • firmami komercyjnymi
 • organizacjami skupiającymi i działającymi na rzecz przedsiębiorców
 • samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi oraz jednostkami im podległymi
 • administracją rządową wszystkich szczebli
 • organizacjami sektora pozarządowego
 • instytucjami i placówkami naukowo–badawczymi
 • jednostkami szkoleniowymi
 • europejskimi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
 • instytucjami finansującymi.
 

 

 

Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 4c/8
33-300 Nowy Sącz
 

 

Tel.:

18 547 62 42

18 547 67 04

 

Fax.:

18 547 67 09


e-mail: